BANKOVÁ SÚSTAVA

BANKOVÁ SÚSTAVA (BS) – tvoria ju všetky bankové inštitúcie, ktoré v danom štáte existujú, pôsobia a vzťahy medzi nimi Banková inštitúcia – inštitúcia, ktorá má …