Banková sústava

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 14 – Banková sústava. Vzťahy medzi bankovým sektorom a klientským sektorom, vzťahy medzi bankovým sektorom a vládnym sektorom – s dôrazom na legislatívne vzťahy, vzťahy medzi bankovým sektorom a zahraničím s dôrazom na zahraničné subjekty, vzťahy vnútri bankového sektora – s dôrazom na vzťahy medzi NBS a komerčnými bankami s možnosťou vysvetlenia niektorých vzťahov medzi bankami navzájom.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 14 – Banková sústava (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 14 – Banková sústava. Vzťahy medzi bankovým sektorom a klientským sektorom, vzťahy medzi bankovým sektorom a vládnym sektorom – s dôrazom na legislatívne vzťahy, vzťahy medzi bankovým sektorom a zahraničím s dôrazom na zahraničné subjekty, vzťahy vnútri bankového sektora – s dôrazom na vzťahy medzi NBS a komerčnými bankami s možnosťou vysvetlenia niektorých vzťahov medzi bankami navzájom..


14. Banková sústava. Vzťahy medzi bankovým sektorom a klientským sektorom, vzťahy medzi bankovým sektorom a vládnym sektorom - s dôrazom na legislatívne vzťahy, vzťahy medzi bankovým sektorom a zahraničím s dôrazom na zahraničné subjekty, vzťahy vnútri bankového sektora - s dôrazom na vzťahy medzi NBS a komerčnými bankami s možnosťou vysvetlenia niektorých vzťahov medzi bankami navzájom.
Banková sústava = bankový systém
Usporiadanie bankovej sústavy nie je v rôznych krajinách jednotné. V zásade však rozlišujeme 2 rôzne druhy bankových systémov:
1. jednostupňový bankový systém
2. dvojstupňový bankový systém
Jednostupňový bankový systém
Ide o bankovú sústavu, pre ktorú je charakteristické to, že jedna jediná inštitúcia vykonáva funkcie centrálnej banky i komerčných bánk. Táto inštitúcia spravidla funguje v inej než trhovej ekonomike. Typickým príkladom jej fungovania je centrálne riadená ekonomika.
U nás existovala jediná monobanka "Štátna banka Československa, ktorá vykonávala funkcie centrálnej banky i komerčných bánk:
- emitovala bankovky a mince
- riadila menový obeh
- uskutočňovala menovú politiku
- poskytovala úvery a prijímala vklady (to sú činnosti komerčných bánk) a iné.
Reálne existovali aj iné banky, ktoré boli len príveskom centrálnej banky Československa, a plnili určité funkcie (napr. Slovenská štátna sporiteľňa prijímala vklady od obyvateľov a poskytovala im úvery).
Charakteristické znaky tejto bankovej sústavy:
- nepripúšťa sa teoretická možnosť inflácie, ani napriek nadmernej emisii peňazí
- veľmi často vznikajú vynútené úspory, ktoré sú dôsledkom nerovnováhy medzi ponukou a dopytom
- poskytovanie úverov je založené na iných, než na komerčných princípoch
- samostatné banky fungujú bez ohľadu na výsledok hospodárenia (možnosť krachu je vylúčená)
Štátna banka Československa mala pasívne postavenie. Finančné toky len viac menej evidovala bez toho, aby ich mohla ovplyvňovať.
Dvojstupňový bankový systém
Tento bankový systém má štandardné usporiadanie a je typický pre moderné trhové ekonomiky. Má 2 stupne:
1. štátna banka - plní funkcie centrálnej banky
2. sieť obchodných bánk, ktoré plnia funkcie komerčných bánk / funkcie druhého stupňa
Podľa existencie oddelenia funkcií rozlišujeme 3 subsystémy komerčných bánk:
1. Systém univerzálneho bankovníctva
Komerčné banky univerzálneho charakteru môžu vykonávať činnosti v oblasti komerčného i investičného bankovníctva, teda univerzálne banky môžu poskytovať úvery, prijímať vklady i obchodovať s cennými papiermi. Tento model prevláda v Európe, ale pripúšťa aj možnosť špecializácie.
2. Systém oddeleného bankovníctva
Tento systém predpokladá striktné oddelenie investičného bankovníctva od komerčného bankovníctva. V 30-tych rokoch, v dôsledku VHK v USA, bol prijatý "GLASS - STEAGLOV zákon", ktorého podstatou bolo to, že v dôsledku VHK skrachovalo aj veľa bánk. Aby nedošlo k ďalšej VHK, tak jedno z riešení bolo také, že sa oddelilo komerčné bankovníctvo od investičného bankovníctva - komerčné bankovníctvo nemohlo obchodovať s cennými papiermi a investičné bankovníctvo nemohlo prijímať vklady a poskytovať úvery.
Tento systém fungoval v Amerike donedávna. Striktné rozdiely sa však už postupne potierajú. Ale stále tu ide ešte o oddelené bankovníctvo.
Oddelené bankovníctvo funguje aj v Japonsku.
3. Systém zmiešaného bankovníctva
Tento systém predpokladá oddelenie komerčného bankovníctva od investičného bankovníctva, pričom rizikové činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti.
Na Slovensku sa uplatňuje systém univerzálneho bankovníctva.
Výnimku tvoria stavebné sporiteľne, ktoré sú špecializovanými bankami.
Všetky ostatné banky sú univerzálneho charakteru.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 14 – Banková sústava (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥