Najviac investujú ženy v Rumunsku. Značný nárast zaznamenal aj slovenský trh.

Najviac investujú ženy v Rumunsku

Bratislava, 8.3. 2023 – Dlhé roky predstavovala žena pôsobiaca na finančných trhoch niekoho výnimočného. V 21. storočí došlo k dynamickej zmene a podiel žien medzi všetkými investormi sa z roka na rok zvyšuje. Kto je typická žena-investorka? Bližšiu analýzu spracovala spoločnosť XTB.

Posledné tri roky boli obdobím, kedy sa finančné trhy stali mimoriadne populárnymi. V roku 2020 sme sa stretávali s nízkymi úrokovými sadzbami, zvýšenou digitalizáciou a lockdownom. Ľudia mali viac času zoznámiť sa s tým, ako finančné trhy fungujú.

Rok 2022 bol však rokom obrovskej volatility trhov spôsobenej napätou geopolitickou situáciou. Inflácia po celom svete si vybrala svoju daň a motivovala veľkú časť spoločnosti k snahe ochrániť nahromadený kapitál, a to aj prostredníctvom operácií na finančných trhoch.

Na finančných trhoch sa objavuje stále viac žien

Podľa údajov investičnej platformy XTB bol v roku 2022 podiel žien medzi novými klientmi rekordný, dosahoval 16 %. Donedávna bol tento podiel oveľa nižší. Čo spôsobilo túto zmenu?

Takzvaný gender gap, teda rozdiel medzi percentom mužov a žien, ktorí sú novými účastníkmi kapitálového trhu, je 68 %. To znamená, že ženy, aj keď v menšine, v tomto odvetví existujú a pozorovaný rastúci trend je pozitívnym signálom. Ako hlavný dôvod rastúcej účasti žien by som uviedla zmenu v prístupe samotných žien v modernom svete, ktoré sú profesionálne aktívne, kreatívne a podnikajú kroky v oblastiach, ktoré boli predtým považované za doménu mužov. Je tu viditeľný aspekt rodovej konkurencie, respektíve snaha dokázať, že ženy rovnako ako opačné pohlavie môžu v tejto oblasti dosiahnuť úspech,“ komentuje Dr. Anna Szczepańska-Przekota z Politechniky Koszalinskej.

Ešte zaujímavejšie sú údaje o podiele žien medzi všetkými investormi podľa jednotlivých krajín. Podľa údajov XTB je najväčší podiel žien medzi účastníkmi finančného trhu v Rumunsku – 26 %. Tento výsledok môže byť vzorom pre ostatných, pretože druhou krajinou s najvyšším podielom žien je Veľká Británia. Tam tvoria 14% všetkých investorov. Najnižší podiel žien medzi investormi je v Českej republike, Francúzsku a Nemecku. To sú jediné trhy, kde je v súčasnosti podiel žien nižší ako 10 %. Na Slovensku sa medziročne zvýšil podiel žien medzi investormi o 9 %.

Takto vyzerajú investície žien

V priebehu rokov sa o prítomnosti žien na finančných trhoch vytvorilo mnoho stereotypov. Fakty sú však úplne iné. Ženy a ich investičné rozhodnutia sa nijako výrazne nelíšia od toho, čo možno pozorovať u mužov. V rokoch 2020-2022 ženy najčastejšie volili CFD na svetové akciové indexy. V tomto prípade dominovali dva trhy – americký a nemecký.

Zaujímavé závery je možné vyvodiť aj z pohľadu na voľby žien na akciovom trhu. V rokoch 2020-2022 sa ženy jednoznačne rozhodli investovať do BigTechs. Dostatočne vypovedajúce je, že v tomto období na platforme XTB ženy najradšej nakupovali akcie troch amerických spoločností – Palantir Technologies, Tesla a Apple. To však neznamená, že by dámy neverili miestnym spoločnostiam. Údaje z jednotlivých krajín ukazujú, že regionálny sentiment bol silne viditeľný. V sledovanom období bola v Poľsku najobľúbenejšia CCC, na Slovenku Palantir a v susednej  Českej republike ČEZ.

Čím sa líšia ženy na akciových trhoch na rozdiel od mužov?

Údaje XTB ukazujú, že žena na finančnom trhu je používateľ s trochu iným profilom ako muž. Predovšetkým dámy sú o niečo staršie. V ich prípade je priemerný vek 37 rokov, u mužov je to 35 rokov. Najväčší rozdiel je však v spôsobe investovania.

V posledných rokoch muži investujú častejšie prostredníctvom mobilných zariadení. Možno si však všimnúť, že ženy sú skôr tradicionalistkami. Celých 59% transakcií iniciovaných ženami bolo vykonaných prostredníctvom desktopovej aplikácie, teda pomocou počítača.

„Disproporcia vo využívaní zariadení pre investície je skutočne veľká, ale podľa môjho názoru nie je prekvapivá. Uviedla by som dva dôvody: ľudská povaha a čas,“ hovorí Dr. Szczepańska-Przekota.

Ženy môžu prevziať vládu nad finančnými trhmi

Doba, kedy prevládal stereotypný prístup k „rozdeleniu rolí v domácnosti“, pominie. Ako spoločnosť sa snažíme budovať partnerské vzťahy, v ktorých by každý mal mať priestor na svoj rozvoj. Potenciál pre dynamický nárast počtu žien na finančných trhoch je obrovský, pretože na vysokých školách si dobrovoľne vyberajú ekonomické odbory, napr. v Poľsku prevažujú nad mužmi. Čo by sa teda malo urobiť pre to, aby sa ženy aktívnejšie zapojili do správy svojich financií?

Správnym smerom bude didaktická činnosť v oblasti finančného sebavzdelávania žien. Národné a medzinárodné organizácie, kluby a združenia môžu pomôcť v podpore žien tým, že ponúknu dostupné výukové materiály a semináre pre ženy. Možno sa táto akcia stane odrazovým mostíkom do sveta investícií,“ spomína Dr. Anna Szczepańska-Przekota.

Dôležitou otázkou na trhu práce sú opatrenia, ktoré zamestnávatelia prijímajú, aby pomohli ženám zladiť ich kariéru s materskou rolou. Medzi tieto podmienky spadajú možnosti ako je práca na čiastočný úväzok, flexibilný pracovný čas alebo podmienky pre rozvoj individuálnych manažérskych kvalít žien,“ dopĺňa odborníčka.

O XTB

Skupina XTB je medzinárodným poskytovateľom obchodných a investičných produktov, služieb a technologických riešení. Nad subjektmi skupiny XTB vykonávajú dohľad najväčšie svetové regulačné orgány vrátane FCA, CySEC a KNF. Už viac ako 18 rokov poskytuje skupina XTB retailovým investorom okamžitý prístup na stovky trhov po celom svete. XTB je fintech spoločnosť založená na dôvere, technológiách a podpore. Od roku 2004 skupina XTB rozšírila svoje podnikanie, ktoré teraz pokrýva 13 hlavných trhov v Európe, Latinskej Amerike a Ázii, a získala si dôveru viac ako 581 000 zákazníkov. Používa vlastné ocenené platformy xStation a xStation Mobile. Prostredníctvom X-Open Hub poskytuje XTB finančným inštitúciám na celom svete špičkovú technológiu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥