Čo sú akcie?

Akcia je výraz pre cenný papier, ktorý svojmu majiteľovi umožňuje podiel na majetku danej akciovej spoločnosti.

Majiteľ akcií sa nazýva akcionár a má nárok na časť zo zisku spoločnosti nazývaným dividendy. Majiteľ akcií má právo sa podieľať na riadení spoločnosti. Akcionár môže zarobiť alebo prerobiť peniaze na vzraste alebo poklese ceny akcií. Cena cenných papierov závisí na ponuke a dopyte a vo všeobecnosti je percentuálny výnos akcií vyšší ako napríklad na vkladných knižkách alebo terminovaných vkladoch. Nakoľko je kurz akcií na burzách cenných papierov pohyblivý, je tento spôsob investovania riskantnejší. Taktiež dividendy nie sú garantované – pokiaľ akciová spoločnosť nie je výnosná, neprichádza k vyplateniu žiadnych dividendov.

Čo ovplyvňuje kurz akcií?

Kurz akcií závisí na viacerých faktoroch, ako je hospodársky výsledok, ekonomika krajiny a vývoj priemyselného odvetvia. Takisto môže kurz vzrásť po úspešnej reštrukturalizácii.

Prečo spoločnosť vydáva akcie

Dnešný firemný gigant sa pravdepodobne začal ako malý súkromný subjekt, ktorý založil vizionársky zakladateľ pred niekoľkými desaťročiami. Pomyslite na to, že Jack Ma vytvoril Alibaba Group zo svojho bytu v čínskom Hangzhou v roku 1999, alebo Mark Zuckerberg založil najstaršiu verziu Facebooku zo svojej internátnej izby na Harvardskej univerzite v roku 2004. Technologickí giganti sa v priebehu niekoľkých desaťročí stali najväčšími spoločnosťami na svete.

Avšak rast takým frenetickým tempom si vyžaduje prístup k obrovskému množstvu kapitálu. Aby mohol prejsť od myšlienky podnikateľa k prevádzkovej spoločnosti, musí si prenajať kanceláriu alebo továreň, najať zamestnancov, kúpiť vybavenie a suroviny a zaviesť predajnú a distribučnú sieť. Tieto zdroje vyžadujú značné množstvo kapitálu v závislosti od rozsahu podnikania.

Získavanie kapitálu

Nová firma môže takýto kapitál získať buď predajom akcií (financovanie vlastným kapitálom) alebo požičaním peňazí (dlhy). Financovanie dlhu môže byť problémom pri štarte, pretože môže mať málo aktív na založenie úveru – najmä v odvetviach, ako je technológia alebo biotechnológia, kde má firma málo hmotných aktív – plus úroky z pôžičky by spôsobili finančnú záťaž na začiatku, keď spoločnosť nemá žiadne príjmy ani zárobky.

Kapitálové financovanie je preto preferovanou cestou pre väčšinu startupov, ktoré potrebujú kapitál. Podnikateľ môže spočiatku získavať finančné prostriedky z osobných úspor, ako aj od priateľov a rodiny, aby podnik rozbehol. S rozširovaním podnikania a zvyšovaním kapitálových požiadaviek sa podnikateľ môže obrátiť na anjelských investorov a rizikový kapitál.

Keď sa spoločnosti rozbehne a začne sa jej dariť, môže potrebovať prístup k oveľa väčšiemu množstvu kapitálu, ako môže získať z firemných ziskov alebo tradičného bankového úveru. Namiesto toho môže ziskat kapital predajom akcií verejnosti prostredníctvom počiatočnej verejnej ponuky (IPO). Týmto sa zmení štatút spoločnosti zo súkromnej firmy, ktorej akcie vlastní niekoľko akcionárov, na verejne obchodovanú spoločnosť, ktorej akcie budú držať mnohí členovia širokej verejnosti. IPO ponúka aj začínajúcim investorom v spoločnosti príležitosť vyplatiť časť svojho podielu, pričom v tomto procese často získava veľmi pekné odmeny.
Akonáhle sú akcie spoločnosti na burze a začalo sa s ňou obchodovanie, cena týchto akcií sa bude meniť, pretože investori a obchodníci posudzujú a prehodnocujú hodnotu firmy.

Nie každý, kto nakupuje a predáva akcie je obchodníkom s akciami. Väčšina investorov spadá do jedného z dvoch táborov. V závislosti od frekvencie, s ktorou obchodujú, a od stratégie, ktorú používajú, sú buď „obchodníci“ ako napríklad Gordon Gekko vo filme „Wall Street“, alebo „investori“ ako Warren Buffett.

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥