Čo je finančná páka?

Finančná páka (alebo pákový efekt z anglického slova leverage) je ekonomický pojem pre efekt, kedy investor obchoduje na finančnom trhu so svojim vlastným ale najmä s dodatočným cudzím kapitálom.

S malým kapitálom je možno ovládať oveľa hodnotnejšie aktíva. Takmer všetci brokeri poskytujú tento nástroj a obzvlášť vysoké páky sú poskytované vo Forexe.

Bežne sú ľudia zvyknutí na to, že keď cena trhu padne o 10%, tak prerobia 10% investície. Vo Forexe, CFD, komoditách a vo všeobecnosti pri obchodovaní akéhokoľvek trhu na maržu, vás môže stáť pokles trhu pár percent ale aj pripraviť o celú investíciu.

Napríklad obchodovanie s finančnou pákou 1:100 znamená, že na vlastné 1 Euro, broker zapožičia 100 Euro. V prípade zisku sa zisk násobí 100 x. Finančná páka je veľmi dobrý sluha ale zlý pán a teda v prípade stratového obchodu by bola strata stonásobkom sumy, ak by obchodník páku nevyužíval. Preto treba používať finančnú páku rozumne a dodržiavať peňažný manažment.

Finančná páka (financial leverage) je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Podnik zvyšuje hodnotu tohoto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné zachovávať správnu rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami (s cudzími zdrojmi je spojené vyššie riziko) dlhového financovania. Podnik so stabilnými (ľahko predvídateľnými) ziskami a tržbami si môže dovoliť vyššiu finančnú páku ako podnik, u ktorého je vysoká variabilita ziskov a tržieb.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥