Podielové fondy

Podielové fondy: spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov, ktoré prezentujú ich majetkové práva: – každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým …

Finančné ciele

Podnik si môže stanoviť široké (všeobecné finančné ciele) a špecifické ciele (konkrétne finančné ciele). Neustály rast trhovej hodnoty sa považuje za základný – široký cieľ …