Podielové fondy

Podielové fondy: spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov, ktoré prezentujú ich majetkové práva: – každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým …