MIMOBURZOVÉ OBCHODY

MIMOBURZOVÉ OBCHODY

História:
Vysoký podiel týchto obchodov.
90.-te roky – trend zvyšovania mimoburzových obchodov s dlhopismi

Dôvod existencie mimoburzových obchodov:
» burza je výberový trh
» obchodovanie na burze nie je lacná záležitosť
» obchody na burze prebiehajú v určitej hodine (niekoľkodenné obmedzenia) = mimouburzové hodiny pre 24 hodinové obchodovanie (Globex, Aurora)
» mimoburzový trh je konkurentom burzových trhov
» nekvalitná burzová infraštruktúra
» významný je americký mimoburzový trh (štátne, komunálne dlhopisy, …)
Podľa obchodných odhadov sa na mimoburzovom trhu USA obchoduje cca 30.000 akcií.

MIMOBURZOVÉ TRHY – OTC – OVER-THE COUNTER MARKET“
Predmetom transakcií na trhu OTC sú štátne dlhopisy, komunálne dlhopisy a akcie spoločností, ktoré neboli prijaté k burzovým obchodom.

Trh OTC v USA – veľmi významný
Firmy CP, ktoré obchodujú na trhu OTC, sú členmi Národného združenia obchodníkov s CP = NASD. Do roku 1971 sa na americkom trhu OTC obchodovalo len telefonickým spôsobom. V r. 1971 NASD vytvorila počítačový systém NASDAQ, ktorý veľmi uľahčuje a urýchľuje uzatváranie mimoburzových obchodov.

NASDAQ má 3 úrovne:
1. zabezpečuje cenové info
2. spája obchodníkov s jednotlivými tvorcami trhu. Obchodníci majú možnosť získavať kotácie jednotlivých tvorcov trhu a zadávať im príkazy.
3. umožňuje tvorcom trhu zadávať kúpne a predajné príkazy tých akcií, u ktorých vystupujú ako „market makerové. Za oznámené ceny musia byť pripravení vykonať obchod min vo výške 1 lotu (obvykle 100 akcií)

NASDAQ je primárne kotovací systém. Skutočné transakcie sú realizované spravidla telefonicky medzi obchodníkom a market makerem.
Systém NASDAQ predstavuje veľkého konkurenta americkým burzám.
Obchody na americkom trhu OTC prebiehajú i mimo systému NASDAQ.

OTC – obchodovanie s kurzami, úrokovými derivátmi 63%, kurzovými derivátmi burzy – úrokové deriváty 27%, kurzové deriváty nie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥