Burzové a mimoburzové trhy

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 11 – Burzové a mimoburzové trhy. Burzový trh a jeho regulácia. Burzový systém. Obchodný systém búrz. Druhy burzových obchodov. Vysporiadanie burzových obchodov. Mimoburzové trhy. Burza CP Bratislava.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 11 – Burzové a mimoburzové trhy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 11 – Burzové a mimoburzové trhy. Burzový trh a jeho regulácia. Burzový systém. Obchodný systém búrz. Druhy burzových obchodov. Vysporiadanie burzových obchodov. Mimoburzové trhy. Burza CP Bratislava..


11. Burzové a mimoburzové trhy. Burzový trh a jeho regulácia. Burzový systém. Obchodný systém búrz. Druhy burzových obchodov. Vysporiadanie burzových obchodov. Mimoburzové trhy. Burza CP Bratislava.
BURZOVÝ TRH A JEHO REGULÁCIA
Burza je trhom tovarov ako každý iný trh, ale má svoje špecifiká:
- na vykonávanie obchodov na burze treba zvláštne povolenie,
- druhy obchodov sú presne určené,
- tovar musí byť schválený vedením burzy,
- obchoduje sa s určitým množstvom,
- čas a miesto sú presne určené burzovými orgánmi,
- existuje flexibilita cien, množstva, P, D.
- obchoduje sa so zastupiteľným tovarom.
- tovar, ktorý je predmetom obchodu, nie je fyzicky prítomný.
Burzový trh - charakter obojstrannej aukcie, pričom existuje flexibilita ponuky, dopytu i cien. Týmito znakmi sa podstatným spôsobom líši od konvenčných obchodov alebo jednostranných aukcií.
Konvenčný obchod - predávajúci stanoví cenu, kupujúci kúpi viac, menej alebo nič, rozhoduje sa podľa ceny alebo hľadá výhodnejšiu cenu. Cena je v podstate fixná, množstvo sa prispôsobuje.
Jednostranná aukcia - predávajúci disponuje fixným množstvom, kupujúci ponúka alebo prepláca iných kupujúcich. Fixné množstvo, cena sa prispôsobuje.
Burza - predávajúci je flexibilný, môže predávať aj pod cenu a môže byť aj kupujúci. Kupujúci je tiež flexibilný, môže ponúkať, preplácať, predávať. Je súčasť trhov, ale podlieha štátnej regulácii. Ponúkajú zabezpečenie likvidity investičných inštrumentov a ich oceňovanie.
Zlaté burzové pravidlo: Kto má peňazí málo, alebo ťažko zarobené, nech na burzu nechodí, rovnako nie ten, kto má slabé nervy a kto pri sebemenšom poklesu nemôže spať. Burzián si musí zvyknúť nielen ľahko zarobiť ale i ľahko strácať...
Burza CP
Inštitucionálna forma kapitálového trhu. Špeciálny druh trhu, kde predmetom obchodovania sú CP.
Sústredí sa P a D po cenných papieroch (vecná koncentrácia), pričom P a D je koncentrovaná na presne určenom mieste alebo v danom počítačovom systéme (miestna koncentrácia) a ponuka a dopyt sa realizujú medzi profesionálne určenými soobami (osobná koncentrácia).
V období vzniku trhovej ekonomiky bola burza CP jedným z hľavných činiteľov pôvodnej akumulácie kapitálu, pretože:
- burzové obchody boli spojené s rastom štátnych dlhov, ktoré slúžili ako 1 z hl. nástrojov pôvodne akumulácie kapitálu
- burzový obchod s CP umožňovať veľkým podnikateľom dosahovať veľké zisky a ty potom investovať do rozvoja svojej firmy
Funkcie burzy CP - barometer ekonomiky:
- obchodná * - umožňuje vlastníkom voľných finančných prostriedkov investovať do CP a súčasne im zaisťuje transformáciu finančných investícií v likvidných prostriedkoch.
- alokačná: ak má charakter primárneho trhu
- cenotvorná: vyrovnáva sa P a D, burza prispieva k oceňovaniu kapitálu
- špekulačná: objektom špekulácie sú akcie. Je to podnikateľská činnosť, založená na zvážení určitých okolností, ktoré spôsobujú zmeny trhových cien akcií.
Trh*:
- hlboký: ľahké odhaliť nákupné a predajné príkazy nad / pod bežnú transakčnú cenu
- široký: s veľkým objemom obchodov
- pružný: okamžite, keď sa zmení trhová cena, zmenia sa príkazy
- tenký: bez výraznejšej zmeny trhovej ceny môže byť absorbovaný malý objem transakcií

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 11 – Burzové a mimoburzové trhy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥