Tradingové stratégie

Tradingové stratégie:
– snažia sa o dosiahnutie čo najvyššieho zisku,
– majú špekulačný charakter – aktivita, ktorá v záujme očakávaných ziskov akceptuje riziko
– možno ich členiť na singulárne a kombinované.

Singulárne:
– subjekt kupuje alebo predáva cenný papier, prípadne finančný derivát s cieľom dosiahnuť zisk, pričom ide o samostatnú operáciu bezprostredne nespojenú s inou transakciou.
– Špekulačný nákup akcie uskutočňuje investor, ktorý prepokladá rast jej kurzu.
– Jeho zámerom je v krátkom čase akciu predať a inkasovať kurzový rodiel.
– Špekulanti konajúci s týmto cieľom – haussisti – býci -bulls

– špekulačný predaj akcie sa uskutočňuje pri očakávaní poklesu jej kurzu. Obchodník dnes preáva, aby zakrátko akciu lacnejšie kúpil späť. Rozdiel kurzu je jeho zisk.
– Títo špekulanti sa nazývajú baissisti – medvede – bears

Kombinované tradingové stratégie:
– ich úlohou je dosiahnúť čo najväčší zisk pri obmedzení rizika na úroveň, ktorú je investor ochotný akceptovať
– a to najrôznejšími kombináciami viacerých derivátových obchodov
– kombináciami derivátov s kúpou alebo predajom cenných papierov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥