Finančné trhy a finančný systém

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 08 – Finančné trhy a finančný systém. Charakteristika finančného trhu. Modely alokácie finančných prostriedkov. Privátny a sprostredkovateľský finančný trh. Význam trhu CP. Štruktúra trhu CP. Regulácia trhu CP. Ciele a nástroje regulácie. Trendy na svetových finančných trhoch.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 08 – Finančné trhy a finančný systém (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 08 – Finančné trhy a finančný systém. Charakteristika finančného trhu. Modely alokácie finančných prostriedkov. Privátny a sprostredkovateľský finančný trh. Význam trhu CP. Štruktúra trhu CP. Regulácia trhu CP. Ciele a nástroje regulácie. Trendy na svetových finančných trhoch..


8. Finančné trhy a finančný systém. Charakteristika finančného trhu. Modely alokácie finančných prostriedkov. Privátny a sprostredkovateľský finančný trh. Význam trhu CP. Štruktúra trhu CP. Regulácia trhu CP. Ciele a nástroje regulácie. Trendy na svetových finančných trhoch.
Poskytnutie finančných prostriedkov umožňuje ekonomikám rásť a rast životnej úrovne obyvateľstva. Ak by súčastný finančný systém neexistoval, každý obyvateľ by žil na podstatne nižšej úrovni. To, čo sa deje vo vnútri finančného systému má veľký vplyv na zdravie ekonomiky.
Finančný systém je nedeliteľnou súčasťou ekonomického systému, a teda nemôže byť posudzovaný izolovane. Ekonomika vytvára tok produkcie ako odpoveď na tok platieb. Dochádza k cirkulácii produkcie a príjmov, ktorá je nezávislá a nekonečná.
Efektívne fungujúci ekonomický systém je determinovaný tiež fungovaním finančného systému, ktorý má niekoľko zložiek:
- finančné trhy,
- finančné inštitúcie ako sprostredkovatelia,
- finančné nástroje,
- veritelia a dlžníci,
- finančné transakcie.
Finančné trhy, ktoré tvoria vrchol všetkých trhov a tvoria zároveň srdce finančného systému.
Finančný trh = Miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt rôznych ekonomických subjektov po týchto prostriedkov, ktoré sa využívajú ako investície.
Finančným trhom spravidla rozumieme systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov umožňujúcich sústreďovať, rozmiestňovať a znovurozdeľovať dočasne voľné finančné prostriedky medzi ekonomické subjekty na základe vzťahu ponuky a dopytu.
- citlivý barometer ekonomického vývoja
- citlivý indikátor medzinárodno-politickej a ekonomickej situácie
- vrchol všetkých ostatných trhov
- univerzálny trh (nástroje a prostriedky, ktoré používa, sú univerzálne použiteľné na všetkých
ostatných trhoch)
- členíme ho z rôznych hľadísk:
- z vecného hľadiska
a) peňažný d) poistný
b) kapitálový e) devízový
c) drahých kovov
- z hľadiska účastníkov
a) bankový b) medzipodnikový c) burzový
- z časového hľadiska a z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
a) peňažný b) kapitálový
Úlohy a funkcie finančného trhu
Finančné trhy sú veľmi dynamické (nové inštrumenty, nové metódy investovania, novoposkytované S)
Peňažné a kapitálové trhy sú mechanizmom pre premenu úspor na trhové investície, ktoré umožnia rozvoj ekonomiky.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 08 – Finančné trhy a finančný systém (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥