Filip Tichý: Pomoc s vysokými cenami energií je potrebná, kľúčový problém firiem ale vláda nerieši

Názor odborníka Filipa Tichého: Pomoc s vysokými cenami energií je potrebná, kľúčový problém firiem ale vláda nerieši

Či už ide o firmy s regulovanými alebo neregulovanými cenami energií, všetky sú vystavené neistote ohľadom vysokých cien energií. Preto je jednoznačne pozitívne, že vláda rieši vysoké zálohové platby a pripravuje pre február ďalšiu výzvu na dotácie (pravdepodobne) podľa rovnakej schémy ako v prípade kompenzácií za august a september 2022.

V hospodársky náročných časoch je však pomoc s cenami energií iba pomyselnou kvapkou v mori. Energie totiž (až na niekoľko energeticky vysoko náročných fabrík na spotrebu energií) zďaleka nevytvárajú najväčší nákladový tlak na slovenské firmy. Je to aj vďaka inflácii rastúca cena práce arastúce odvodové náklady, ktoré ich najviac znevýhodňujú voči zahraničnej konkurencii.

V porovnaní ceny práce dopadlo Slovensko najhoršie nielen voči susedným krajinám V4, ale aj v porovnaní s Rakúskom a Nemeckom. Konkrétne, mzdové zaťaženie, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť z hrubej mzdy, je v súčasnosti 35,2 %. V Českej republike je to 33,8 %, v Rakúsku 21,38 % a v Nemecku dokonca len 19,98 %. Maďarsko má najnižšiu cenu práce v regióne (17 %), čo sa dlhodobo prejavuje v premiestňovaní časti výroby zo Slovenska do tejto krajiny (v poslednom období pre subdodávateľov, ktorí nie sú konkurencieschopní). V Európe má vyššie odvodové náklady ako Slovensko len jediný štát, Francúzsko (45 %).

Je zlou správou pre podnikateľov na Slovensku, že dosluhujúca vláda za viac ako dva roky vo funkcii neurobila nič pre zníženie ceny práce. A je zrejmé, že ďalší rok (do kreovania novej vlády) sa v tomto smere opäť neurobí nič.

Filip Tichý, partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥