Ako vytvoriť obchodný plán?

klimatizácie do bytu

Zarábanie na burze nie je iba o sústredení sa na zisky, je to hlavne o správnej kontrole rizika. V tomto článku sa budeme zaoberať základnými princípmi úspešného obchodovania na burze. Preto je potrebné vedieť ako vytvoriť obchodný plán.

Každý obchodník by mal mať vytlačený podrobný obchodný plán, ktorý pokrýva nasledovné ciele: Pravidlá obchodnej stratégie, kontrolný zoznam pre zadanie obchodu ale aj jeho výstup a pravidlá peňažného manažmentu.

Pravidlá obchodnej stratégie

Obchodná stratégia musí byť jasne definovaná a mala by odstrániť akékoľvek pochybnosti o vstupe do obchodu alebo výstupe z neho. Mala by obsahovať trhy, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú: (komoditu, konkrétnu kryptomenu alebo menový pár). Je dôležité obchodovať iba v stanovenom časovom horizonte a nie kedykoľvek počas dňa.

Kontrolný zoznam

Kontrolným zoznamom sa ubezpečíte, že všetky kritéria pre vstup na trh sú splnené. Môžete vziať do úvahy každú podmienku, ak uvažujete nad potenciálnou príležitosťou. Ak čo i len jedna z podmienok nie je splnená, neobchodujte!

Peňažný manažment – kontrola rizika

Riziko musí byť kontrolované veľkosťou pozície. Táto môže byť stanovená maximálnou veľkosťou pozície pre daný trh, či už percentuálnou veľkosťou v pomere k veľkosti účtu alebo jednotkovou veľkosťou, čiže počtom obchodovaných kontraktov. Taktiež je potrebné špecifikovať maximálny počet pozícií, ktoré môžu byť otvorené v tom istom čase. Dôležitým prvkom kontroly rizika je obmedzenie strát pomocou stop loss príkazov. Stop loss príkaz vám automaticky uzavrie pozíciu, ak cena klesne pod určitú hodnotu (alebo nad určitú hodnotu v prípade predaja nakrátko). Pouvažujte a zdokumentujte koľko percent ste ochotný na každom obchode stratiť.

Krátkodobé a dlhodobé ciele

Nezabúdajte si zadať krátkodobé a dlhodobé ciele, ako základ pre svoju obchodnú stratégiu. Koľko chcete zarobiť? 3% mesačne? 3% týždenne alebo denne? Koľko percent ste ochotný riskovať na daný obchod? Majte realistické ciele a zohľadnite pritom či vám čas dovolí implementovať danú stratégiu. Ak ste v práci 10 hodín denne, bude ťažké obchodovať intradenne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥