Najlepší spôsob, ako si poistiť vaše auto

Na Slovensku existuje niekoľko druhov produktov, ktoré riešia problémy spojené s vozidlami. Niektoré poistenia je povinné uzavrieť (PZP), iné sú dobrovoľné, avšak rovnako užitočné.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Zo zákona číslo 381/2001 vyplýva povinnosť každého vozidla mať uzatvorené zákonné poistenie auta. Vo všeobecnosti ide o poistenie zodpovednsti za škody, ktoré vodič na danom vozidle spôsobí. Nejde však len o priame škody na majetku. PZP kryje aj škody na zdraví, prípadne usmrtení a s tým spojené náklady. Rovnako je možné z tejto poistky nahradiť ušlý zisk, čiže príjmy, ktoré nemohli byť poškodenou stranou dosiahnuté z dôvodu nehody. Parametre ochrany, ktorú poistenie ponúka, sú dané zákonom, avšak poisťovne k svojim produktom pridávajú niektoré výhody navyše. Nezáleží preto len na cene, ale aj na rôznych benefitoch, ktoré poisťovňa ponúka. V súčasnosti je možné vybaviť aj PZP online.

Havarijné poistenie

Všetky škody na vozidle, ktoré nie sú spôsobené treťou stranou, alebo nie je možné vinníka identifikovať, sú nahrádzané z havarijného poistenia. Toto poistenie je dobrovoľné a podstatne drahšie ako PZP. Okrem havárie kryje poistenie aj vandalizmus a krádež vozidla. Rovnako ako pri povinnom zmluvnom poistení je na trhu množstvo produktov a poisťovní, ktoré sa poskytovanými službami navzájom odlišujú. Nestačí si však poistenie uzavrieť. Potrebné je aj brať na vedomie, že auto musí spĺňať isté podmienky. V prípade, že na automobile nie sú prezuté pneumatiky (zimné v zime), porušuje tým vodič zákon a preto môže poisťovňa prípadné plnenie krátiť. V extrémnom prípade, keď je napríklad dezén pneumatík nedostačujúci a dôjde k poistnej udalosti preukázateľne z tohoto dôvodu (auto dostane šmyk), poisťovňa môže poistné plnenie odmietnuť. Dbajte preto na poistenie aj na dostačujúci stav pneumatík.

Ostatné poistenia vozidiel

Úrazové poistenie sedadiel – Poistenie, z ktorého je vyplatená suma v prípade úrazu, alebo usmrtenia spolucestujúcich.

Poistenie finančnej straty – GAP – Keď dôjde k totálnej škode na vozidle, poisťovna z havarijného poistenia vypláca časovú cenu vozidla. Problém je, že táto býva podstatne nižšia, ako je cena nového vozidla. Poistenie GAP dorovnáva tento rozdiel.

Poistenie právnej ochrany – V prípade, že z nehody vyplynie potreba právnych služieb, je táto starosť vykonávaná poisťovňou. Okrem právnika a asistenčnej služby, zaplatí poisťovňa aj kauciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥