OTP Banka Slovensko si na Riadenie Rizík Podnikateľského Segmentu vybrala aplikačné rozhranie CRIF Credit Framework

S cieľom poskytnúť ešte rýchlejší a efektívnejší proces poskytovania úverov ako aj riadenie vzťahov so zákazníkmi, si OTP Banka Slovensko, a.s. (OTP Banka Slovensko) vybrala aplikačné rozhranie CRIF Credit Framework, ktoré má za úlohu zlepšiť procesy riadenia úverových rizík a procesy riadenia vzťahov so zákazníkmi.

OTP Banka Slovensko sa rozhodla nahradiť svoj existujúci systém schvaľovania úverov technológiou aplikačného rozhrania CRIF Credit Framework. Implementácia tohto rozhrania pomôže dosiahnuť minimálny čas vybavovania požiadaviek klientov, zvýši zisky, rozšíri ponuku produktov a spôsobov ich poskytovania a taktiež zúročí skúsenosti v oblasti procesu poskytovania úverov a jeho modifikácií, monitoringu a riadenia vzťahov so zákazníkmi a reportingu v segmente retailových ako aj korporátnych úverov.

“Sme veľmi radi, že OTP Banka Slovensko rozšírila rady klientov, ktorí využívajú aplikačné rozhranie CRIF Credit Framework. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, počas ktorej budeme klásť dôraz na našu podporu pri dosahovaní konečných výsledkov OTP Banky Slovensko,” uviedol Aldo Bruschi, viceprezident spoločnosti CRIF Decision Solutions.

“Náš úverový systém sme sa rozhodli prepracovať z niekoľkých dôvodov”, uviedol Peter Leško, zodpovedný za vedenie divízie Risk & Law v OTP Banke Slovensko. “Podľa nášho názoru spoločnosť CRIF kombinuje odbornosť slovenského úverového trhu a medzinárodne overené postupy aplikované pri procesoch poskytovania úverov i pri vyhodnocovaní rizík spolu s flexibilným, ale zároveň zrozumiteľným aplikačným rozhraním. To sú významné benefity, vďaka ktorým budeme môcť splniť náročné úlohy projektov včas a zároveň promptne nasadiť tento moderný systém do prevádzky. Ako pridanú hodnotu spolupráce so spoločnosťou CRIF, ktorá poskytuje podporu v slovenskom jazyku, nie sme závislí od ďalšej parametrizácie a ladenia systému, čo nám umožňuje dosahovať naše ciele na rýchlo sa meniacom trhu. ”

Technológia Smart Process Application aplikačného rozhrania CRIF Credit Framework integruje dáta, predikčnú analytiku a podstatné systémy s nástrojmi v užívateľsky príjemnom rozhraní, ktoré uľahčujú vykonávať správne rozhodnutia rýchlejšie. Táto technológia sa využíva v stovkách finančných inštitúcií a podnikoch vo viac ako 20 krajinách, ľahko sa prispôsobuje akémukoľvek typu podnikania a spĺňa legislatívne predpisy a požiadavky jednotlivých krajín. Flexibilita spolu s kontrolou a analytickými funkciami umožňujú klientom aplikačného rozhrania CRIF Credit Framework byť rýchlejšími, lepšími a efektívnejšími.
Pre viac informácií o aplikačnom prostredí CRIF Credit Framework, prosím kontaktujte: info@crifdecisionsolutions.com

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥