Dôchodkové sporenie

Dôchodok je čoraz častejšie skloňovanou témou v našej spoločnosti. Málokto však naozaj vie, ako to funguje a aj to ľudí často oberá o úspory, ktoré by si mohli užívať v dôchodkovom veku. Viete, ako funguje náš dôchodkový systém a využívate aj vy dôchodkové sporenie správne?

Dôchodkové sporenie ako také

Technicky je starobné dôchodkové sporenie názvom, ktorý označuje sporenie v slovenskom druhom pilieri dôchodkového systému. Tomu tu však budeme venovať samostatnú časť. Okrem toho chceme zvýrazniť a podotknúť, že dôchodkové sporenie a príprava na dôchodok ako taká je veľmi dôležitá a to v každej možnej dostupnej forme. Tento článok sa teda bude venovať viacerým možnostiam, ako sa pripraviť na dôchodok.

Druhý pilier

Okrem prvého piliera, ktorý je vyplácaný zo Sociálnej poisťovne, poznáme aj takzvaný druhý pilier. Ten je súčasťou trojpilierového dôchodkového systému, ktorý je na Slovensku už od roku 2004.
Druhý pilier funguje na princípe, že časť odvodov, ktoré každý mesiac odvádzate do Sociálnej poisťovne, sa vrátia späť na váš súkromný účet v dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Následne táto vami vybraná dôchodcovská správcovská spoločnosť (ďalej už len DSS) zhodnocuje prostriedky podľa toho, do akého fondu ste sa rozhodli investovať.

Nastavenie druhého piliera

Výber toho správneho fondu/vhodnej stratégie nemusí byť vždy jednoduchý. Ak máte do dôchodku ešte ďaleko, dlhodobý trend ukazuje, že by ste mali svoje prostriedky presunúť do indexových fondov. Tie sú z dlhodobého hľadiska a z hľadiska zhodnocovania peňazí najefektívnejšie. Neraz sa stane, že prekonajú aj hranicu 10% p.a. Na druhú stranu pri nich musíte akceptovať aj riziko spojené s poklesom hodnoty vašich investícií. Pokles môže byť takisto rovnako strmý ako rast. Pri tak dlhodobých investíciách ako je dôchodok však nemusí predstavovať krátkodobý pokles žiaden väčší problém.

Tretí pilier

Tretí pilier je posledným oficiálnym dôchodkovým pilierom na Slovensku. Pokiaľ nevykonávate práce, ktoré sú klasifikované ako takzvané rizikové práce – vtedy vzniká vášmu zamestnávateľovi povinnosť prihlásiť vás do tretieho piliera do 30 dní odo dňa, kedy ste nastúpili do výkonu práce.
Tretí pilier je dobrovoľný a celé sporenie je založené na dobrovoľných príspevkoch zo strany zamestnávateľa a zamestnanca – teda sporiteľa.

V prípade, že máte zamestnávateľa, ktorý vám tento benefit ponúkol, situácia môže vyzerať napríklad takto:
Vy si zo svojej mzdy odvádzate do DDS 30€ mesačne a zamestnávateľ to dotuje ďalšími 30€. V takomto prípade vám na účte v DDS každý mesiac pribudne 60€, ktoré sa ešte následne zhodnocujú. To, akým spôsobom budú zhodnotené, máte opäť v rukách vy pri podpise účastníckej zmluvy – zmluva, ktorou si zakladáte svoje dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie. Každá spoločnosť má na výber svoje vlastné fondy, do ktorých môžete investovať. Na základe toho, v akom fonde sa budú vaše peniaze zhodnocovať môžete očakávať budúce výnosy ale aj s investovaním spojené riziká.

Dôchodkové sporenie
Dôchodkové sporenie

Okrem toho má tretí pilier ešte výhodu v tom, že môžete časť nasporených peňazí v prípade potreby vybrať po 10 rokoch od založenia sporenia. To sa však môže spájať s poplatkom, a tak je dobré sa o tom dopredu informovať.

Súkromné sporenie na dôchodok

V prípade, že sa začnete pripravovať na dôchodok formou pilierového systému, je jasné, že otázku dôchodku beriete vážne. V takomto prípade by ste mali určite uvažovať aj nad možnosťou vytvoriť si svoje vlastné, úplne nezávislé sporenie, napríklad do podielových fondov. V prípade, že patríte medzi náročnejších investorov, môžete skúsiť investovať do nehnuteľností a podnikateľských príležitostí. Okrem toho existujú aj iné formy investovania, pri ktorých je úrok vyšší ako ten štandardne ponúkaný v banke.

Pri týchto investíciách je však vždy dôležité poznať riziká, s ktorými sa investovanie spája. Napríklad pri nehnuteľnostiach môžete mať neskôr problémy s následným predajom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥